fbpx

Regulamin konkursu Zmieniam kolor samochodu

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu pod nazwą “Zmieniam kolor samochodu” (‘Konkurs’) jest Grupa Etna Sp. z o.o. Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Tarnowskich Górach 42-600, przy ulicy Towarowej 22 (‘Organizator’).
 2. Niniejszy regulamin określa zasady udziału w Konkursie, zasady przebiegu i nadzoru nad jego przeprowadzeniem oraz postępowania reklamacyjnego (‘Regulamin’).
 3. Konkurs jest prowadzony na serwisie społecznościowym Facebook
 4. Nad prawidłowym przebiegiem Konkursu czuwa powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa (‘Komisja’).
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie trwania konkursu.

§ 2 Warunki wzięcia udziału w Konkursie

 1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna (pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych), która jest zarejestrowanym użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook i która w czasie trwania Konkursu, w komentarzu pod wpisem Konkursowym zamieszczonym na stronie https://www.facebook.com/reklamaselekt udzieli odpowiedź na zadane pytanie konkursowe. (‘Uczestnik’)
 2. Konkurs trwa od 22 lutego do 22 marca 2021 r. (‘Czas Trwania Konkursu’).
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora Konkursu oraz osoby stale współpracujące z tym podmiotem. W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście.

§ 3 Zasady, przebieg Konkursu, zobowiązania i nagrody

 1. Nagrodami w Konkursie są: 1. miejsce – usługa oklejenia samochodu osobowego (zmiana koloru) markową folią (3M seria 2080 mat/błysk/satyna) do 25 m2 o wartości 5000 zł, 2. miejsce karta podarunkowa o wartości 500 zł do wykorzystania na usługę oklejenia samochodu, 3. miejsce karta podarunkowa o wartości 200 zł do wykorzystania na usługę oklejenia samochodu.
 2. Konkurs polega na podaniu odpowiedzi na pytanie konkursowe w komentarzu pod postem konkursowym. Wygrywa osoba która udzieli najbardziej kreatywnej odpowiedzi.
 3. Uczestnik może zamieścić tylko 1 (jeden) komentarz. W przypadku zamieszczenia więcej niż jednego komentarza przez jednego Uczestnika, Organizator będzie brać pod uwagę tylko pierwszy zamieszczony komentarz z listy komentarzy danego Uczestnika. W przypadku edytowania Odpowiedzi Konkursowej przez Uczestnika, każda edytowana Odpowiedź Konkursowa podlega wykluczeniu z Konkursu.
 4. Konkurs rozpoczyna się w dniu publikacji postu konkursowego.
 5. Komisja konkursowa do 24 godzin roboczych po zakończonym terminie trwania konkursu, dokona weryfikacji przesłanych przez Uczestników Konkursu zgłoszeń i wybierze Uczestników Konkursu, którzy udzielili odpowiedzi na pytanie Konkursowe i otrzymają nagrodę (‘Rozstrzygnięcie Konkursu’).
 6. Po Rozstrzygnięciu Konkursu, Organizator ogłosi laureatów (‘Zwycięzcy’), publikując na stronie https://www.facebook.com/reklamaselekt ich imiona i nazwiska lub pseudonimy, pod jakimi są zarejestrowani na portalu społecznościowym Facebook.
 7. Do 01 kwietnia 2021 r. do godz. 23:59 Zwycięzcy konkursu mają czas na skontaktowanie się z Organizatorem za pomocą wiadomości prywatnej na portalu społecznościowym Facebook, telefonicznie lub e-mailowo w celu odebrania nagrody.
 8. Wszystkie nagrody należy wykorzystać do 31.12.2021 r.

§ 4 Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie pytania i reklamacje związane z Konkursem należy przesyłać na adres mailowy: [email protected] Reklamacje są przyjmowane najpóźniej do 31 marca 2021r.
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 48 godzin roboczych od ich otrzymania, a odpowiedź zostanie przesłana na adres e-mail, z którego zostało wysłane zgłoszenie.

§ 5 Postanowienia końcowe

 1. Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki Regulaminu.
 2. Zwycięzcy konkursu biorąc udział w konkursie wyrażają zgodę na publikację swojego imienia i nazwiska lub pseudonimu na stronie https://www.facebook.com/reklamaselekt w celu ogłoszenia zwycięzcy.
 3. Zwycięzcy Konkursu nie są uprawnieni do zamiany przyznanej nagrody na gotówkę lub inne świadczenia ze strony Organizatora.
 4. Regulamin dostępny jest na stronie https://www.selekt.pl
0
Koszyk